مرکزتعالی پایداری و محیط زیست (CESE) وابسته به موسسه زیست محیطی آرمان سبز آریا و انجمن حامیان زمین یک مرکز پیشرو تخصصی در زمینه مطالعات راهبردی، ارائه آموزش های تخصصی، خدمات مشاوره ای و مدیریتی برنامه های راهبردی مرتبط با پایداری (Sustainability) و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (Corporate Social Responsibility (CSR در ایران است.

از آنجاییکه موضوع پایداری ( sustainability)و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR) به یکی از پر اهمیترین موضوعات برای جامعه بین المللی تبدیل شده است، مرکزتعالی پایداری و محیط زیست تلاش می کند تا با پیشنهاد راهبردها و راهکارهای جدید و نوآورانه در زمینه حل مشکلات مرتبط با منابع پایدار موجب حفظ و ارتقا کیفیت محیط زیست در ایران شود.

این مرکز با هدف کمک به توسعه اقتصادی در سراسر کشور و همکاری با سازمان های غیر انتفاعی، سازمان های غیر دولتی، سازمان های دولتی، شرکت های صنعتی دولتی و خصوصی و سازمان های اداری و مالی در تلاش برای ایجاد برنامه های پایداری است که منجر به رشد رقابتی و پایدار در کلیه فعالیت های مرتبط شود.

اهداف:

  • ایجاد زمینه های لازم و ظرفیت سازی مطلوب در مسیر تعالی پایداری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در سراسر کشور

  • اجرای پروژه‌ها و طرح های نوآورانه در راستای اثر بخشی موضوعات پایداری قابل تجویز در روش های تجاری و حرفه ای

  • افزایش انگیزه مدیران، تصمیم گیران و ایده پردازان در توجه به مدیریت متاثر از موضوعات پایداری و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

  • توسعه و تقویت مشارکت کارکنان از طریق فعالیت های آگاهی رسانی و برنامه های آموزشی در بهبود فرایند پایداری در محیط های کاری

  • امکان تبادل‌نظر و تجربه با سایر کشورهای پیشرو و فعال در موضوعات پایداری و مسئولیت اجتماعی سازمان ها