تیرماه 1397- کنفرانس

اولین کنفرانس ملی " پایداری سازمانی و اقتصادمقاومتی" با رویکرد اثربخشی در ابعاد اقتصادی،اجتماعی و محیط زیستی

پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اسناد کلان و تعیین کننده در روند اقتصادی کشور یکی ازموضوعات مورد بحث در محافل اقتصادی چگونگی دستیابی به اهداف این سیاست ها است.  دیدگاه های بسیاری در خصوص محتوی، چگونگی اجرای الزامات و باید و نبایدهای اقتصاد مقاومتی  توسط تحلیل گران و صاحبنظران اقتصادی در مراکز علمی و محافل اقتصادی مطرح شده است. 

برآیند دیدگاه های مطرح شده با توجه به مفهوم اجرایی اقتصاد مقاومتی و عوامل موثر و متعدد شکل‌گیری در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی آن، حاکی از این است که یکی از اصلی‌ترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی، رویکرد "مدیریت ریسک" است که می‌تواند موجب خروج از حوزه‌هایی با خطرپذیری حداکثری و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر خطرپذیری‌های موجود شود که توجه به این اصول خود زمینه ساز مقاومت اقتصادی و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

در ادبیات مدیریتی دهه اخیر مبحث قابل توجه علمی و عملی به عنوان پایداری سازمانی (Corporate Sustainability) در حوزه مدیریت کسب و کار توسط محافل دانشگاهی، اطلاع‌رسانی و تجاری و همینطور سازمان‌های پیشرو در حوزه‌های بین‌المللی و اقتصادی  مطرح شده است.

این اصطلاح همواره در ردیف موضوعاتی مرتبط نظیر"توسعه پایدار"(Sustainable Development) و "مسئولیت اجتماعی سازمان ها" (Corporate social Responsibility) مطرح بوده است.  اما آنچه که مهم است، مفهوم اصلی پایداری سازمانی و شرایط ارتباط آن با موضوعات مرتبط دیگراست.

به واقع پایداری سازمانی را می‌توان به عنوان یک پارادایم مدیریت جدید و درحال توسعه شناخت که جایگزین توسعه سنتی و زمینه ساز بهره‌وری حداکثری خواهد بود.

پایداری سازمانی الگویی جدید در مدیریت سازمان‌های بزرگ و در حال تحول است که جایگزینی برای مدل سنتی رشد و سود حداکثری می‌باشد. زمانی مدل پایداری بنگاه‌های اقتصادی به رسمیت شناخته می‌شود که ضمن اهمیت به رشد، سودآوری و توسعه اقتصادی، این دسته از سازمان‌ها به دنبال اهداف اجتماعی به طور خاص مربوط به توسعه‌پایدار - حفاظت از محیط‌زیست و عدالت اجتماعی باشند.

به‌ عبارتی چهار مفهوم اصل توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، تئوری ذی‌نفعان و تئوری پاسخگویی شرکت‌ها در روند فعالیت‌شان وجود داشته باشد.

الگوی پایداری سازمانی عاملی برای کارایی و شکوفایی اقتصاد است، توجه‌ای ویژه به زنجیره تولید و تامین دارد و اثرات غیر مستقیم اقتصاد را بررسی می‌کند. مدیریت پایداری مشوقی برای استفاده مسئولانه از منابع و اطمینان بخش سوددهی سیستم است. نگرانی‌های محیط‌زیستی را کاهش داده و نگاهی ویژه به محیط کار و جامعه دارد.

ایده نهادینه کردن پایداری سازمانی باعث شناسایی بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی خواهد شد که در آن از منابع به شیوه‌ای ناکارآمد استفاده می شود و مدیریت پایداری با محور قرار دادن استفاده صحیح از منابع و ابتکار عمل‌های اجرایی لازم در این زمینه، موجب رشد بهره‌وري در اقتصاد به‌عنوان یکی از الزامات تاکید شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد شد. بر همین اساس آشنایی با مفاهیم و استفاده از روش‌های اجرایی الگوی پایداری سازمانی (Corporate Sustainability) به عنوان یکی از ظرفیت‌های موجود برای دستیایی به اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

اولین کنفرانس ملی " پایداری سازمانی و اهداف اقتصادمقاومتی" با رویکرد اثریخشی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در همین راستا و براساس آنچه که بصورت مشخص در سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی مشخص شده است "تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن در محیط‌های علمی و آموزشی و استفاده از راهکاری خروجی و اجرایی برای استفاده بنگاه‌های اقتصادی در روند دستیابی به اقتصاد مقاومتی" به منظور ترویج گفتمان پایداری سازمانی  با حضور متخصصان، ذی نفعان و دست اندرکاران برگزار خواهد شد. 

اهداف:

• شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و عملی دانش پایداری سازمانی در راستای تحقـق اهـداف اقتصـادمقاومتـی؛

• افزایش انگیزه مدیران سازمان‌های اقتصادی و بخش خصوصی در توجه به مدیریت متاثر از محورهای پایداری و نقش‌آفرینی آنان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛

• آشنایی با روش های نوآورانه برای تعریف روند پایداری و دسترسی به اهداف پایداری؛

• بسترسازی مطلوب در مسیر تعالی پایداری فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی؛

• ارائه عملکرد و انتقال تجربیات سازمان های پیشرو.

 برنامه کنفرانس:

کنفرانس در سه بخش راهبردی، آموزشی و جانبی در دو روز متوالی برگزار می گردد.

1) بخش راهبردی: ارائه سخنرانی های کلیدی در مورد ابعاد مورد بحث و اهداف کنفرانس-پنل‌های راهبردی و تخصصی (محورهای اقتصادی؛ اجتماعی و محیط زیستی)

2) بخش آموزشی: برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی، گفتگوهای تعاملی و بررسی چالش ها و فرصت ها با محورهای ذیل:

- آشنایی با مفاهیم و اصول پایداری سازمانی؛

- چگونگی اجرای اصول پایداری سازمانی و تاثیر آن در اقتصاد مقاومتی؛

- آشنایی با تعهدات رهبری سازمانی در مدیریت پایداری؛

- شفاف سازی و گزاش دهی سازمانی در مدیریت پایداری منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی؛

- چگونگی ایجاد نگرش مدیریت پایداری سازمانی از طریق ایجاد فرصت‌های همکاری و توانمندسازی در شبکه‌های زنجیره تولید محلی و منطقه ای مبتنی بر بند 5 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

3) بخش جانبی: برگزاری نمایشگاه جانبی از دستاوردهای بنگاه های پیشرو و موسسه های مشاوره ای و خدماتی مرتبط. 

 

معرفی کنفرانس

دانلود فرم ثبت نام

 

مهر 1396-  دوره آموزشی 

آشنایی با مفاهیم پایداری سازمانی و نقش کارآفرینی پایدار در تحولات ساختاری موضوعات پایداری در سازمان ها 

آبان  1396-  دوره آموزشی 

 استراتژی تشکل های مردمی برای ترویج اصول پایداری و مسئولیت اجتماعی(Sustainability(CSR